Telekom Cloud Disaster Recovery

Zálohy a vysoká dostupnosť
vašich dôležitých IT zdrojov

rýchlo a bezpečne v cloude.

Mám záujem
Veeam Availability Suite

Rýchla obnova

Blesková obnova vašich cenných dát, aplikácií či celých virtuálnych serverov na VMware platforme. Podpora MS Exchange, Active Directory, SharePoint, MS SQL Server a Oracle.

Predíďte strate dát

Nízke RPO a jednoduchá disaster recovery z cloudu. Automatická replikácia VM image na platformu TelekomCloud hostovanú bezpečne na Slovensku vo vlastných dátových centrách. Máte istotu, že dáta sa spoľahlivo obnovia vtedy, keď to potrebujete.

Veeam Cloud Connect

Veeam Availability Suite v9 s nadstavbou Cloud Connect umožňuje zálohovanie celých virtuálnych serverov z platformy VMware a DR failover funkcionalitu z cloudu. V prípade disaster udalosti je možné prepnúť sa na DR site v Telekome z akéhokoľvek miesta s pôvodným sieťovým nastavením cez webové rozhranie.

Plne pod kontrolou

Proaktívny monitoring a alerty zabránia nežiadúcim dopadom na prevádzku. Veeam Availability Suite poskytuje nástroje na komplexný pohľad na Veaam backup a VMware infraštruktúru.

Mám záujem o túto službu

Cloudové služby
Telekomu

IT služby dodané po sieti na zvýšenie produktivity

Zistiť viac

TelekomCloud
Server

Okamžite zriadené Linux and Windows virtuálne servery po sieti

Zistiť viac

Veeam Availability
Suite v9

Bližšie informácie o riešení na stránkach výrobcu

Zistiť viac

Telekom
DataCenter

Bezpečné DC Telekomu v Bratislave s vysokou dostupnosťou

Zistiť viac